Bảng xếp hạng

1

Fishhhh

Có: 200 Xu

2

chan Chan

Có: 147 Xu

3

Yuumi

Có: 144 Xu

4

Khánh Hòa

Có: 141 Xu

5

Abiliti

Có: 134 Xu

6

Diên Tử

Có: 130 Xu

7

thanhkim14563

Có: 130 Xu

8

Phung Luong

Có: 127 Xu

9

Kim Kim

Có: 120 Xu

1

Nguyệt Trân Các

Có: 300 Điểm

2

Linh Hồ House

Có: 100 Điểm

3

Crazy Girl Team

Có: 60 Điểm

4

Umee Team

Có: 13 Điểm

5

Lãnh Tử Team

Có: 10 Điểm

6

Chòi Tim Tím

Có: 2 Điểm

7

Hoàng Nguyệt Phi

Có: 0 Điểm

8

Ty Lạp Truyện

Có: 0 Điểm

9

Ice Bear Comic

Có: 0 Điểm