Trong thế giới chỉ nhìn mặt này, các cô gái có gương mặt không được đẹp sẽ chịu bất công đến mức nào? Tỏ tình sẽ bị mọi người khinh thường, bị gọi là heo mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng nếu đó là một cô gái xinh đẹp thì sẽ được khen là can đảm, dám yêu dám nói. Thật sự quá bất công.

Nếu có một viên thuốc có thể thuốc thay đổi vận mệnh, cái giá là m ột thứ rất quan trọng với mình. Bạn có dám đánh đổi không? Câu trả lời chủ nữ chính Chu Mạt là...

  • Các chương


  • Bình Luận (0)

Bình luận là bạn đã c vũ cho tinh thần nhóm dch!