Tên truyện: Mejaz • Nhân gian ngọc

Chủ bút: Điện Tử Tiên Thảo 

Biên kịch: Hòe Minh

Xuất phẩm: Samanhua

Giới thiệu: Hai thế gia trừ ma liên hôn với nhau, khiến Mạc Diễm và Hiên Viên Ngọc kết làm phu thê. Vốn cho rằng chỉ là quan hệ vợ chồng giả hai năm, Mạc Diễm lại phát hiện, nàng sớm đã chiếm cứ trái tim mình... Tầng tầng lớp lớp mâu thuẫn, chân tướng ẩn giấu phía sau, liệu bọn họ có thể chân chính ở bên nhau?

  • Các chương


  • Bình Luận (0)

Bình luận là bạn đã c vũ cho tinh thần nhóm dch!