NHÓM DỊCH: LẠC THANH HÀ 

Thụ con nhà giàu, cha không thương mẹ chẳng mấy quan tâm, học hành xếp từ dưới đếm lên, công được thuê làm gia sư cho thụ. Hai người tiếp xúc quan tâm lẫn nhau dần dần nãy sinh tình cảm, công không giám tiến tới vì nhà nghèo vì sợ thụ không yêu mình, vì ba thụ ngăn cản, muốn sang Mỹ du học, đủ mọi lý do, nhưng tình đến khó đỡ công vẫn make love với thụ. Về sau gia đình thụ gặp biến cố cha mất mẹ bỏ đi, lại thêm phần lạnh nhạt của công, khiến thụ nghĩ công không còn yêu mình nên không từ mà biệt. Tám năm sau gặp lại thân phận thay đổi, công trở thành doanh nhân giàu có, thụ lại là quản lí thư viện tàn, gặp lại nhau mối tình này tiếp tục thế nào đây. 

  • Các chương


  • Bình Luận (0)

Bình luận là bạn đã c vũ cho tinh thần nhóm dch!